Criminaliteit straffen of preventierecht
Revolutionaire site over de vervanging van ons strafrecht door een pragmatisch doch humaan preventierecht

Indien aan de linker kant op deze site geen titel-balk, klik dan op
www.preventierecht.nl

         


 
K o r t e   s a m e n v a t t i n gR e c h t s b e g i n s e l 

De site bevat een critische beschouwing op ons huidige strafrecht (deel 1), en een pleidooi voor een geheel nieuwe rechtsorde, gebaseerd op het genoemde preventierecht (deel 2).
Het gaat hier om een fundamentele omschakeling van het contra- productieve sanctiebeginsel van strafrecht naar een pragmatisch en toch humaan en rechtvaardig veiligheidsbeginsel.

V e i l i g h e i d

Veiligheid voor de samenleving is het uitgangspunt van preventie- recht, en niet straf, vergelding of afschrikking door sanctie.
Preventierecht betekent evenals strafrecht uitsluiting van criminelen uit de samenleving, echter wel met daaraan verbonden een  recht  op heropvoeding en educatie, en een recht op succes-afhankelijke vrijlating.
Preventierecht betekent een realistischer en rechtvaardiger rechts- systeem voor alle betrokken partijen, waarbij veiligheid voor de samenleving het uitgangspunt vormt in een nieuwe, en meer humane rechtsorde.

O n r e c h t

Criminelen door strafrecht en detentie nog meer te criminaliseren en hen vervolgens weer los te laten op de samenleving betekent een groot onrecht voor zowel alle slachtoffers van recidive als voor de samenleving.
Ook betekent het onrecht voor de vele educatief verwaarloosde, of slechts ontspoorde mensen die zo systematisch steeds verder gecriminaliseerd worden.
Alleen totale heropvoeding tijdens detentie kan dit structurele en educatieve effect 180 omkeren en een einde maken aan dit on- recht en het 90% - recidivecijfer omlaag brengen.

A c h t e r g r o n d e n

Het gaat hier ook over de effecten van het straffen van kinderen en de oorzaken van jeugdcriminaliteit en criminaliteit in educatieve en emotionele verwaarlozing van (ook zeer kleine) kinderen.
Ook gaat het over straf-conditionering en de negatieve effecten ervan, en over hoe onze strafconditionering ons realistisch denken over strafrecht in de weg staat.
Verder gaat het ook over geciviliseerd strafrecht en rechtvaardig- heid, en over rechtstaat, politiestaat en fascisme; alsook over wraak, vergelding en genoegdoening.


 


 

Ga naar:

                 <<  C o n c l u s i e     of terug naar  H o m e


 

            Indien aan de linker kant op deze site geen titel-balk, klik dan op
                                                    
www.preventierecht.nl