O v e r z i c h t

                Strafrecht


Gebaseerd op:

Een sanctiebeginsel, en een respectloos
en fascistoide afschrikkingsprincipe.

Het afdwingen van orde, door middel van voorbeeldstelling (het principe van terreur).

Immoreel, onrechtvaardig en primitief wraakprincipe.

Drogredenen als: straf om uit te leren, en straf als afschrikking, of straf als genoegdoening.

Mits voldoende gestraft, horen criminelen
gewoon in de samenleving . . . . . 

Nadelen:

Dwingend, bedreigend en vernederend ten opzichte van ieder lid in de samenleving (onderdrukkings- en terreurprincipe).

Negatief normversterkend effect op de samen- leving, verloederend en fascistiserend.

Criminaliserend voor daders om meerdere redenen.

Voorspelbare recidive, groot onrecht voor betreffende slachtoffers en samenleving.

Opvoedingsslachtoffers (daders) krijgen straf voor de fouten van anderen.

Respectloze instrumentalisering van daders.

Detentieschade voor onschuldig gezin van dader.

Bij gerechtelijke dwaling volle straf uitzitten.


Herstelbemiddeling ten aanzien van slacht- offers vrijwel zinloos.

In strijd met universele menselijke normen en waarden.

Stimuleert sanctie-denken.

Misdadig en samenlevingsvijandig systeem.

Onrecht voor alle betrokken partijen.Voordelen: 

           Preventierecht


Gebaseerd op:

Een veiligheids- en educatiebeginsel en realisme ten aanzien van criminaliteit.

Respect voor samenleving, slachtoffers en
ook daders.

Rechtvaardigheid voor alle betrokken partijen.


Algehele resocialisatie voor daders.


Tenzij geheel geresocialiseerd, kunnen criminelen geen deel zijn van een veilige, ontspannen en humane samenleving.
Voordelen:

Mensvriendelijk veiligheids- en educatie- beginsel stimuleert moreel besef in de samenleving.

Positief normversterkend effect op de samenleving.

Decriminaliserend voor daders.


Voorspelbaar decriminaliserend effect op daders, alsook op de samenleving.

Herstel van die fouten van anderen.


Respects-benadering van daders.

Minimale detentieschade voor gezin van dader.


Bij gerechtelijke dwaling tamelijk snel weer
op vrije voeten.

Maakt verzoening mogelijk. Slachtoffers ervaren wat "recht" is.

Volledig in overeenstemming met alle universele menselijke normen en waarden.

Stimuleert educatie-denken.

Samenlevingsvriendelijk systeem.

Recht voor alle betrokken partijen.Nadelen:

We moeten leren op een andere manier te denken over criminaliteit en opvoeding.
 

Conclusie


Strafrecht heeft ten opzichte van preventierecht alleen nadelen en geen voodelen.

Daarom is preventierecht in alle opzichten per definitie een beter en mooier rechtssysteem dan strafrecht.

Zelfs, wanneer heropvoeding om welke reden dan ook te weinig effect zou kunnen sorteren . . .

                  
Indien aan de linker kant op deze pagina
                             geen titelbalk,
klik dan hier