W e l k o m   o p   d e z e   w e b s i t eDeze site gaat over de radicale vervanging van ons huidige strafrecht door een pragmatisch "preventierecht".

 
Preventierecht betekent een realistischer en rechtvaardiger rechtssysteem voor alle betrokken partijen.


 
                                                               
K o r t e   s a m e n v a t t i n g >

                                                                                     O v e r z i c h t  >  


A c t u e e l: 

P r e v e n t i e r e c h t   t e g e n   t e r r o r i s m e  >  

z w a a r d e r   s t r a f f e n  >

Laatste update:  maart  2006Deze site


Auteur: O.Hilrich

Om de site voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken
is gekozen voor een helder en eenvoudig taalgebruik.

De site bevat een zeer critische rechtsfilosofische beschouwing
op ons huidige strafrecht, en een realistisch, praktisch en humaan
concept voor een geheel nieuw rechtssysteem.

Hoewel op sommige punten misschien wat specialistisch, spreekt
zij de lezer vooral aan op zijn of haar eigen algemene ontwikkeling,
inzicht en realisme.
 

Reeds meer dan 1000 verwijzingen van andere sites naar deze site.  

 

 

 

 

S i t e m a p 


Home

Samenvatting: Over de belangrijkste inhoudelijke aspecten van de site.

Overzicht: Vergelijkend overzicht van strafrecht en preventierecht.

Terrorisme: De meest humane en rechtvaardige oplossing.

Zwaarder straffen: Over de consequenties en het alternatief.

 

Strafrecht (deel 1)

Strafrecht: Over de bedoeling van strafrecht en waar het op gebaseerd is.

Het wraakargument: De ondeugdelijkheid van het wraakargument.

Genoegdoenings-argument: Het genoegen van wraak en schijn-genoegdoening.

Het afschrikkings-argument: Fascistoide angst-manipulatie en terreurprincipe.

Conclusie: Strafrecht is contraproductief en in meerder opzichten straf-onrecht.Preventierecht (deel 2)

Criminelen: Over het ontwikkelingsproces tot criminaliteit en over rechtvaardigheid

Preventierecht: Korte beschrijving van het principe van preventierecht.

Een heropvoedings-model: Beschrijving van een mogelijk heropvoedingssysteem.

Toelichting: Betreffende het heropvoedingsmodel.

Orde op zaken: Belangrijke veranderingen door preventierecht.

Een vernieuwde rechtsorde: Over een nieuwe rechtsorde uit preventierecht.

Straf-conditionering : Implicaties en consequenties van het toepassen van straf.

Jeugdcriminaliteit: Over taakstraf en over heropvoeding voor jongeren.

Geciviliseerd strafrecht: Korte beschrijving van de implicaties.

Tot slot: Een resumerende eindbeschouwing met een globale kostenberekening.
Reacties: De meest critische reacties van bezoekers van deze site.

Links: Naar andere interessante sites en linkpagina's.      . . . . . Preventierecht, de enige werkelijke criminaliteitsbestrijding . . . . .